fbpx

Gør det selv VVS med hjælp fra en Bedste

Koncentreret senior reparerer utæt vandlås

Gør det selv VVS med hjælp fra en Bedste

VVS arbejde: hvad må man selv?

Gør det selv VVS eller ej? Det er spørgsmålet. Meget VVS kræver nemlig en autoriseret håndværker, men de mindre opgaver kan du gøre det selv – eller hyre en Bedste til.

Hovedreglen er, at hvis der er tale om en fast installation, skal du have fat i en autoriseret håndværker. Faste installationer omfatter rørsystemer, varmeanlæg og afløb uden afspærringsventiler.

Køkken- og håndvasken samt armatur må du godt klare selv, hvis vandrøret vel at mærke har en afspærringsventil.

Selvom det ikke kræver autorisation at arbejde med ikke-faste VVS-installationer, kan det være kompliceret alligevel. Vores Bedster er ikke autoriserede VVS’ere, men de har mange års erfaring inden for faget – og generelt hænderne godt skruet på. Derfor kan BedsteService altid hjælpe dig med de små VVS-opgaver.

Gode råd til almindelig VVS-vedligeholdelse
Fjerne kalk i vandhanens filter

Kalk findes naturligt i vores drikkevand. Geografisk set har nogle områder i Danmark mere kalk i vandet end andre. Kalken kan hobe sig op i vandhanens filter og med tiden stoppe den til.

Du kan altid skrue filteret af din vandhane og lægge det i lagereddike i en times tid. Så opløses kalken, og filteret vil igen fungere optimalt.

Undgå et stoppet afløb

Et stoppet afløb kan være til stor gene, og det er derfor en god idé at rense det med jævne mellemrum.

Den bedste forebyggelse er at tænke over hvad, du hælder i afløbet, især køkkenvaskens afløb. Undgå fedtrester, madaffald eller jord og sand fra grøntsager. Du kan med fordel skylle afløbet igennem en gang om ugen med en liter kogende vand. 

I håndvasken på badeværelset, bør du undgå, at skylle hår ud i afløbet, hvis du vil forebygge at vandlåsen stopper til. Lange hår er ofte synderen når afløbet i badet eller håndvasken blokerer. Hårene kan skabe en hel prop i vandlåsen, hvor bakterievækst kan forekomme og skabe lugtgener. 

Hvis det allerede er for sent og dit afløb er stoppet til, kan du måske løsne proppen ved at anvende afløbsrens. Afløbsrens skal gerne sidde og virke lidt inden du skyller grundigt efter med vand.

Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende med afløbsrens, er der én vej tilbage; Du må skille rørene ad, så du kan komme ind til vandlåsen og rense den manuelt. Det kan være en kedelig Gør det selv VVS-opgave, der ikke lugter specielt godt.

Er du i tvivl om hvordan du får renset proppen ud af din vandlås eller afløb? Lad en af vores pensionerede handymænd hjælpe dig.

Sådan skifter du en vandhane

Hvis vandhanen drypper eller skal skiftes ud, kan du gøre det selv:

 1. Luk for vandet til din vandhane.
 2. Tjek om du har lukket for vandet ved at åbne for hanen.
 3. Kobl den gamle vandhane fra vandrøret med en stor svensknøgle.
 4. Løsn den gamle vandhane fra bordpladen med en lille svensknøgle.
 5. Gem møtrikker, pakninger og bremseskiver, hvis de stadig er i orden.
 6. Skub først møtrikken på vandrøret.
 7. Skub derefter bremseskiven på vandrøret.
 8. Til sidst skal pakningen på.
 9. Skru vandrørene forsigtigt op i den nye hane med hænderne.
 10. Spænd den nye vandhane fast til bordpladen.
 11. Sæt de nye vandslanger fast til vandrøret med en stor svensknøgle.
 12. Åbn for vandet til din vandhane igen.
 13. Har du gjort det rigtigt, er der nu vand i den nye vandhane. 

Hvis du ikke har lyst til at kaste dig ud i sådan et gør-det-selv projekt, kan du også bestille en Bedste til at skifte vandhanen for dig.